De pers over ‘Inspiratie wantrouw ik ten zeerste. Otto Ketting, een componisten-leven’

‘Wat een zeldzaam voorrecht in het Nederlands een zo voortreffelijk geschreven boek over muziek te lezen.’
Bas van Putten, De Groene Amsterdammer

‘Een levendig en gezaghebbend geschreven biografie. Musicoloog, componist en romancier Elmer Schönberger schrijft uitmuntend over muziek. (…) Daarbij beheerst Schönberger de kunst van het treffende terzijde, waarmee hij de prettige indruk wekt alles te weten en alleen te vertellen wat te zake doet.’
Joep Stapel, NRC Handelsblad

‘Doordat hij alle compositorische schetsen heeft kunnen bestuderen, dringt Schönberger diep in Kettings werk door.’
Erik Voermans, Het Parool

‘Elmer Schönberger beschrijft Kettings oeuvre uitgebreid en met gezag. (…) Weinig schrijvers formuleren helderder dan Schönberger.’
Guido van Oorschot, de Volkskrant

‘Ik heb de biografie vrijwel in één adem uitgelezen.’
Erik Fokke, De nieuwe muze

‘Een grandioze aanwinst op het gebied van de Nederlandse muziek die op onze podia zo schromelijk wordt verwaarloosd.’
Maarten Brandt, opusklassiek.nl

‘Een liefdevolle, rijke en informatieve biografie (…) van Neerlands meest bekende onbekende componist.’
Arthur van Dijk, biografieportaal.nl